ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Манай  байгууллага нь харилцагч үйлчлүүлэгч нартаа дараах чиглэлүүдээр зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажилладаг.

  1. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
  2. ААН-ийн тайлан балансад дүн шинжилгээ хийх, хэтийн төлөв бодлого боловсруулах
  3. Ашигт ажиллагааны түвшин тодорхойлох, үр ашиг тооцоолол хийх
  4. Бизнесийн эрхзүйн орчны мэдээлэл өгөх
  5. Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн судалгаа хийх
  6. Банкнаас зээл  хүсэхэд зөвлөгөө өгөх

 

Эрхэм харилцагч та дээрх төрлүүдээр зөвлөгөө мэдээлэл авч бидэнтэй хамтран ажиллах боломжтой. Бид таньд мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх болно.