НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

Манай харилцагч нар зээл авч амьдрал ахуй, бизнесээ сайжруулж дээшлүүлэхээс гадна хүүхдийнхээ эрүүл мэнд, ирээдүйн боловсрол мэдлэгт хөрөнгө оруулалт хийх, үндэсний үйлдвэрлэлийн хүрээнд хувиараа болон нөхөрлөл үүсгэж үндэсний уламжлалаа хадгалсан бүтээгдэхүүн хийж байгаа нь бидний нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийгдэж байгаа ажилуудын нэг юм. Жишээ нь:

  • Үндэсний гар үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч иргэдэд
  • Гэртээ гар аргаар гоёл чимэглэлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч иргэд зэргийг дэмжиж барьцаагүй урт хугацаатай зээл олгон бизнесийн үйл ажиллагааг нь дэмжиж ажилласан.