НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА

  • Байгуулагдсан цагаасаа хойш татвараа цаг хугацаандаа тогтмол төлсөөр ирсэн.
  • Банк бус санхүүгийн байгууллагуудын холбооноос зохион байгуулж буй “1000 ЦҮНХ challenge”-д нэгдэж хүүхдээ сургах боломж нөхцлөөр дутмаг өрхүүдэд дэмжлэг болж 20 цүнх хандивлалаа.