Байгууллагын тухай

Баасанжаргалын Жавзанпагма

Дэд захирал

Мастер Групп ХХК-ийн Дэд Захирал

2001 - 2009

Анод Банк - Эдийн засагч, санхүүгийн менежер, 
салбарын захирал

2011 - 2012
Мобифинанс - Дотоод аудитор,

2012-2016
Монголиан Мортгэйж Фанд 
ББСБ-ийн Гүйцэтгэх захирал

2016 оноос
Мастер Группийн Дэд захирлаар тус тус 
ажиллаж байна.

Чимэдрэгзэнгийн Мөнхтуяа

Ахлах эдийн засагч

Монголиан Мортгэйж Фанд ББСБ -ийн Ахлах эдийн засагч, Гүйцэтгэх захирлын орлогч

2012 - 2015

Монголиан Мортгэйж Фанд ББСБ -ийн Нягтлан бодогч

2015 - 2016 
Монголиан Мортгэйж Фанд ББСБ -ийн Эдийн засагч

2016 оноос
Монголиан Мортгэйж Фанд ББСБ-ийн Ахлах эдийн засагч болон ,Гүйцэтгэх захирлын орлогчоор тус тус ажиллаж байна.