Бүтээгдэхүүн

Бизнесийн зээл

Зээлийн зориулалт:  Шинээр бизнес эрхэлж буй болон эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бизнесээ өргөжүүлж, ашиг орлогоо өсгөхөөр зорьж буй харилцагчид

Давуу тал:

  • Таны бизнесийн цар хүрээ, хөрөнгө санхүүгийн чадвараас хамаарч зээлийн хэмжээг тогтооно
  • Зээлээ сайн төлсөн тохиолдолд дараагийн авах зээлээс хүүг бууруулж урамшуулна
  • Та зээлтэй хэдий ч дахин зээл олгож, нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлнэ
  • Зээлийг хурдан шуурхай шийдэж олгоно