Бүтээгдэхүүн

Хэрэглээний зээл

Зээлийн зориулалт:

Урьдчилан тооцоолох боломжгүй эсвэл тооцоолсон яаралтай хэрэгцээ гарсан тохиолдолд олгоно.

Давуу тал:

  • Таньд тулгамдсан зайлшгүй санхүүгийн хэрэгцээ гарсан тохиолдолд хурдан шуурхай олгогддог
  • Зээлээ сайн төлсөн тохиолдолд дараагийн авах зээлээс хүүг бууруулж урамшуулна
  • Та зээлтэй хэдий ч дахин зээл олгож, нэмэлт хэрэгцээг санхүүжүүлнэ