БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Монголиан мортгэйж фанд ББСБ нь харилцагч нарынхаа эрэлт хэрэгцээ, санхүүгийн боломж зэргийг харгалзан үзэж дөрвөн төрлийн( Оффисын ипотекийн,Бизнесийн , Хэрэглээний , Төслийн ) зээлийн үйлчилгээг харилцагчиддаа санал болгож байна.

Бидний зорилтот хэрэглэгчид:

Бид банк санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдаж чаддаггүй жижиг бизнес эрхлэгчид, иргэдэд бичил санхүүгийн үйлчилгээг хурдан шуурхай, уян хатан, харилцагчид хүндрэл чирэгдэл учруулалгүйгээр хүргэхийг зорьж ажилладаг.

Манай харилцагч болсноор

Жижиг, дунд зээлийн үйлчилгээний тусламжтайгаар харилцагчид маань өөрийн гэсэн бизнесээ эрхлэх тоног төхөөрөмж, хөрөнгийн эх үүсвэр, ирээдүйд орж ирэх орлогоо нэмэгдүүлж тухайн зах зээл дээрээ өрсөлдөж чадахуйц нэгэн болж өрхийн амьжиргаагаа дээшлүүлж чаддаг.

Бид харилцагчиддаа:

Бид зээлийн гэрээний үүргээ зөрчиж байгаагүй, бизнесийн үйл ажиллагаа нь тогтвортой өсөж буй харилцагч нартаа зээлийн хүүний урамшуулал олгодог.

Оффисын ипотек-ийн зээл

Mongolian Mortgage Fund ББСБ-аас Pro ONE оффист зориулан “ОФФИСЫН ИПОТЕК”-ийн зээл гаргалаа.

Төслийн зээл

Орлогоо нэмэгдүүлж, амьжиргаагаа дээшлүүлэх зорилготой ажиллаж байгаа бичил бизнес эрхлэгч иргэд, аж ахуй эрхлэгчидэд зориулсан зээл.

Бизнесийн зээл

Бизнес эрхэлж буй болон эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх, бизнесээ өргөжүүлж, ашиг орлогоо өсгөхөөр зорьж буй харилцагчид

Хэрэглээний зээл

Урьдчилан тооцоолох боломжгүй эсвэл тооцоолсон яаралтай хэрэгцээ гарсан тохиолдолд олгоно.